חדשות ועידכונים

הכל | חדשות || חדשות ועידכונים

19.02.2018
חדשות

בכל שיטפון יש סכנה של מוקשים שנסחפים עם השיטפון ואף מוקשים שמגיעים למאגרים.


מוקשים אלו עלולים לגרום למוות או פציעה קשה.