חדשות ועידכונים

הכל | עידכונים | מכרזים | חדשות || חדשות ועידכונים

01.11.2018
חדשות

פורסם מכרז 07/2018-הסטת תוואי תעלת הקינט בקטע 1 (חתכים 5-15).


13.09.2018
חדשות

פורסמה הנחת תכנית נחל נחושתן בעיתונות וברשומות.


04.09.2018
חדשות

פורסם מכרז 06/2018.


עבודות תחזוקה לניקוז במרחב הערבה התיכונה.


19.02.2018
חדשות

בכל שיטפון יש סכנה של מוקשים שנסחפים עם השיטפון ואף מוקשים שמגיעים למאגרים.


מוקשים אלו עלולים לגרום למוות או פציעה קשה.