חדשות ועידכונים

הכל | עידכונים | חדשות || חדשות ועידכונים

13.09.2018
חדשות

פורסמה הנחת תכנית נחל נחושתן בעיתונות וברשומות.


04.09.2018
חדשות

פורסם מכרז חדש.


עבודות תחזוקה במרחב דרום הערבה ואילת.


23.08.2018
חדשות

הקרן לשיקום מחצבות פרסמה היום, 23.8.2018, מכרז לביצוע עבודות שיקום מחצבת שחורת באמצעות הקמת מתקני ריסון גאויות בנחל שחורת.


16.08.2018
חדשות

פורסם תיקון למכרז 04/2018


הסטת תוואי תעלת הקינט בקטע 1 (חתכים 5-15).


19.02.2018
חדשות

בכל שיטפון יש סכנה של מוקשים שנסחפים עם השיטפון ואף מוקשים שמגיעים למאגרים.


מוקשים אלו עלולים לגרום למוות או פציעה קשה.