חדשות ועידכונים

הכל | חדשות || חדשות ועידכונים

21.02.2018
חדשות

פורסם מכרז חדש


מעברים איריים בסמוך למושב צופר.


19.02.2018
חדשות

בכל שיטפון יש סכנה של מוקשים שנסחפים עם השיטפון ואף מוקשים שמגיעים למאגרים.


מוקשים אלו עלולים לגרום למוות או פציעה קשה.