חדשות ועידכונים

הכל | חדשות || חדשות ועידכונים

22.11.2017
חדשות

החלו עבודות להגנה על שטחים מפוני מוקשים באזור ספיר-עין יהב.