רשות ניקוז ערבה

אודות | רשויות הניקוז בישראל | בעלי תפקידים | רשות ניקוז ערבה | מבנה ארגוני

רשות ניקוז ונחלים ערבה הנה תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957. מטרתה העיקרית של הרשות, כפי שנקבע בחוק זה, היא לדאוג לניקוז הסדיר של השטח עליו היא מופקדת. רשות ניקוז ונחלים ערבה היא הרשות הדרומית מסוגה בישראל. בנוסף, קיבלה הרשות גם סמכויות כרשות נחל, מכוח חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה, 1965. במסגרת זו תפקידה של הרשות, בין היתר, הוא לשמור על הנוף ומתנות הטבע בנחלים וגדותיהם.


שטח השיפוט עליו מופקדת הרשות לצורך תפקידיה הנו כ- 5,000 קמ"ר והוא כולל את אגני ההיקוות הנשפכים לנחל ערבה הצפוני בואכה ים המלח, נחל ערבה הדרומי וים סוף.
השטח התורם נגר בפועל כפול לערך משטח השיפוט, שכן בשטח הרשות נקלט גם נגר הנוצר בארצות שכנות :מצריים, ירדן ואף ערב הסעודית.


בתחום הרשות 5 רשויות מוניציפאליות : העיר אילת כל שטחן של מועצות אזוריות חבל אילות וערבה תיכונה וחלק משטחן של מועצות אזוריות רמת הנגב ותמר.
מספר בתי האב בשטח הרשות כ- 16,800.
תחומי פעילות עיקריים:


א. ניהול נגר עילי במטרה להגן מפני שיטפונות ולצמצם את נזקם בשטח הרשות.
ב. ייזום, תכנון, בנייה, תחזוקה ושיקום של מפעלי ניקוז, תעלות וסוללות להגנה משיטפונות.
ג. מתן חוות דעת לתוכניות מתאר, פיתוח ובנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
ד. ביצוע תפקידה כרשות נחל כולל היבטים סביבתיים ואקולוגיים הכרוכים בו.
ה. תיעוד אירועי שיטפונות, חקירתם והפצת מידע קלימטולוגי והידרולוגי.
ו. איסוף נתונים במגוון נושאי ניהול נגר וניקוז: מים עיליים, מי תהום, משקעים בתחומי ישראל והאגנים השכנים.