פרויקטים

פרויקט פינוי מוקשים

בשנת 1968 מסיבות ביטחוניות הונחו שדות מוקשי נגד אדם (נ.א.) ונגד טנקים (נ.ט.) בשטחים פרוצים ופתוחים בערבה, בסמוך ליישובים ולמתקני מים של חברת מקורות משני צידי נחל הערבה.

מתקן השקטת זרימה

מי השיטפונות הזורמים מהרי אילת נקלטים בתעלה ומובלים אל מעביר מים מתחת לכביש 90 ומשם לתעלת הקינט המובילה את המים לים סוף. 

הסדרת נחל רודד

רשות ניקוז ערבה הסדירה את הנחל במורד שבין כביש 90 לחיבור לנחל ערבה הדרומי (תעלת הקינט), כחלק ממאמציה לשיפור ההגנה מפני שיטפונות בעיר אילת והגנה על שטחים חקלאיים ואחרים באזור הערבה הדרומית.

פרויקט מעבר נחל ערבה צפוני עין יהב

בשל היותו של נחל ערבה חשוד במיקוש לכל אורכו, לאחר כל אירוע שיטפון ישנו חשש לסחיפת מוקשים על הדרכים המשמשות את החקלאים למעבר הנחל, אל שדות מושב עין יהב ממזרח לנחל.

חדשות ואירועים

22.11.2017

החלו עבודות להגנה על שטחים מפוני מוקשים באזור ספיר-עין יהב.

תמונות השבוע

מפה

וידאו

מזג אוויר

מג"זים